deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Geri gitmek deyimi:

Geri gitmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Kötüleşmek.
"Biz düzelecek diye beklerken, işler günden güne geri gidiyor."
"Zamanla düzelir dedik, ama takım daha da geri gitmeye başladı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.