deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Gır gıra getirmek deyimi:

Gır gıra getirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Alaya almak.
"Adamı gır gıra getirdik, meğer adam yeni müdürmüş."
"Söylediklerimi gır gıra getirip, umursamamazlık etmeyin."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.