deyimlerimiz.com

Girişimde bulunmak deyimi:

Girişimde bulunmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Davranmak, teşebbüs etmek.
"Şirket hisselerinin tümünü almak için, girişimde bulunmuşlar."
"Böyle bir girişimde bulunmak için, yeterli sermayemiz yok."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.