deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Göçerkonar / göçer konar deyimi:

Göçerkonar / göçer konar deyiminin anlamı ve açıklaması

Göçebe bir hayat süren, bir yere sürekli yerleşmeyen (aşiret, oba vb.), konargöçer.
"Benim atalarım göçerkonar yaşarlarmış."
"Bu kasabada çakılı kalmaktansa, göçerkonar bir hayatı tercih ederdim."

Doğrusu göçerkonar şeklindedir, deyim değil sıfattır.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.