deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Göğüs göğse deyimi:

Göğüs göğse deyiminin anlamı ve açıklaması

Biri diğerinin karşısında, anlamına gelir.
"Göğüs göğse çarpışarak savaşı kazanmışlardı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.