deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Göğüs sesi deyimi:

Göğüs sesi deyiminin anlamı ve açıklaması

Şarkıda bol ve ferah bir şekilde çıkarılan ses.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.