deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Golifa dağıtır gibi deyimi:

Golifa dağıtır gibi deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok kolay biçimde.
"Golifa dağıtır gibi puan kaybettiler."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.