deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Gönlü düşmek deyimi:

Gönlü düşmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Âşık olmak.
"Benim gönlüm sana düşeli, çok zaman oldu."
"Kızın gönlü düşmüş bir kere, kolay değil vazgeçmesi."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.