deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Görmezliğe gelmek deyimi:

Görmezliğe gelmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Görmemiş gibi yapmak, farkında değilmişçesine davranmak.
"Bu defa görmezliğe geliyorum, bir daha böyle bir şey olmasın."
"Banka müdürü de, işlemleri görmezliğe gelmiş."
"Bir selam bile vermedi, bizi görmezliğe geldi."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.