deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Göz önüne serilmek deyimi:

Göz önüne serilmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Görülmek, bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmak.
"Dizilerde sigara ve alkol görüntüleri gizlenirken, silahlar pervasızca göz önüne serilmektedir."
"Anlattıklarıyla tüm gerçekler göz önüne seriliyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.