deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Gözdağı vermek deyimi:

Gözdağı vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Korkutmak, tehdit etmek, istediğini yaptırmak için yıldırmak.
"Ona öyle bir gözdağı verin ki bir daha buralara ayak basmasın!"
"Ev sahibi daireyi boşaltmamız için bize gözdağı veriyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.