deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Gözleri bir şeyde olmak deyimi:

Gözleri bir şeyde olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Dikkati bir yerde toplanmak.
"Sınavda öğretmenin gözleri, sürekli öğrencilerindeydi."
"Gözlerim sizde, bir yaramazlık yaptığınızı görmeyeyim."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.