deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Gözleri bir şeyin üzerinde olmak deyimi:

Gözleri bir şeyin üzerinde olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Dikkati bir yerde toplanmak.
"Sınavda öğretmenin gözleri, sürekli öğrencilerin üzerindeydi."
"Gözlerim sizin üzerinizde, bir yaramazlık yaptığınızı görmeyeyim."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.