deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Gözü bir şeyin üzerinde olmak deyimi:

Gözü bir şeyin üzerinde olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Dikkati bir yerde toplanmak.
"Sınavda öğretmenin gözü, sürekli öğrencilerin üzerindeydi."
"Gözüm sizin üzerinizde, bir yaramazlık yaptığınızı görmeyeyim."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.