deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Gözünü kapamak deyimi:

Gözünü kapamak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Görmezlikten gelmek, yapışına ses çıkarmamak.
"Bu defa affetmeyeceğim, ben onun çok şeyine gözümü kapattım zamanında."

2. Ölmek.
"Dedem gözünü kapayınca o koca aile birdenbire dağılıvermiş."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.