deyimlerimiz.com

Güldükçe yüzünde güller açılmak deyimi:

Güldükçe yüzünde güller açılmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Neşelendikçe daha da güzelleşip bu güzelliği ile de dikkatleri daha çok kendi üstüne çekmek.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.