deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Gurura kapılmak deyimi:

Gurura kapılmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Büyüklenmek, gururlanmak.
"Gurura kapılmadan, çalışma temponu sürdürmelisin."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.