deyimlerimiz.com

Haber atlamak deyimi:

Haber atlamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Gazetecilikte bir haberi vaktinde yayımlayamamak.
"Bu kadar önemli bir haberi nasıl atlarsınız, aklım almıyor."
"Haber atlamayalım, dikkatli ol."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.