deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Haber sızmak deyimi:

Haber sızmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Gizli kalması, saklı tutulması gereken bir bilgi el altından duyurulmak.
"Gazetelerden okuduğumuza göre toplantıyla ilgili haber sızmış."
"Haber sızmış olsa bile bunu ispatlayamazlar."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.