deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Haberden haber vermek deyimi:

Haberden haber vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kimse veya bir konuda bilgi istemek.
"Haberden haber vermek için müdürün yanına gitmiştim."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.