deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Hacet kapısı deyimi:

Hacet kapısı deyiminin anlamı ve açıklaması

Hacet dilemek için durularak dua edilen yer, kapı veya pencere.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.