deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Haksızlık yapmak deyimi:

Haksızlık yapmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Adalete aykırı davranmak, gadretmek.
"Herkese söz hakkı vereceğim, kimseye haksızlık yapmak istemem."
"Böyle davranarak bize haksızlık yapıyorsunuz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.