deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Haleldar etmek deyimi:

Haleldar etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bozmak, sarsmak.
"Benim saygınlığımı haleldar edecek adamın alnını karışlarım."
"Bu olay kimseyi haleldar etsin istemem."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.