deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Haraca kesmek deyimi:

Haraca kesmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kimseyi belli zamanlarda kendisine belli miktarda para vermeye zorlamak, haraca bağlamak, zorbalıkla para koparmak veya çıkar sağlamak.
"Esnafları haraca kesmeye kalkışmışlar."
"Bu devirde, sen kim oluyorsun da beni haraca kesmeye çalışıyorsun!"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.