deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Hastalık almış deyimi:

Hastalık almış deyiminin anlamı ve açıklaması

Bulaşıcı bir hastalığa yakalanmak.
"Hastalık almadan bir an önce buradan gidelim."
"Sınıftaki arkadaşlarından hastalık almış."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.