deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Hata eylemek deyimi:

Hata eylemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Yanlışlık yapmak, yanılgıya düşmek.
"Size karşı gelerek hata eyledim, özür dilerim."
"Sahnede bir hata eylememek için sık sık prova yaptık."
"Bu havada dışarı çıkmakla hata eyledik."
"Sana karşı bir hata mı eyledim de benimle konuşmuyorsun?"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.