deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Hava iyi esmek deyimi:

Hava iyi esmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Ortamla ilgili her türlü şart uygun durumda olmak.
"Şirketle anlaşma konusunda hava iyi esmeye başladı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.