deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Havale gelmek deyimi:

Havale gelmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Postane veya banka yoluyla para gelmek.
"Sağ olsun, babamdan bin lira havale geldi."

2. Gebe ve çocuklara çoğu zaman bayılma, yüksek ateşle beraber çırpınma krizleri gelmek.
"Çocuğa havale gelmeden doktora yetiştirdiler."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.