deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Hayâ perdesi yırtılmak deyimi:

Hayâ perdesi yırtılmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Utanç duymamak.
"Hayâ perdesi yırtılmış kişiden, her türlü edepsizlik beklenir."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.