deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Hayale dalmak deyimi:

Hayale dalmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Dış dünyadan uzaklaşıp gerçekleşmesini istediği şeyleri düşünmek.
"Ne zaman oraya gitse hayale dalardı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.