deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Hayatını vermek deyimi:

Hayatını vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Ömrünü bir şeye adamak.
"Şirketi bugünlere getirmek için hayatımı verdim."
"Köyün kalkınması için hayatını vermiş bir kişidir."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.