deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Hayır beklemek deyimi:

Hayır beklemek deyiminin anlamı ve açıklaması

İyilik, yararlı bir sonuç ummak.
"Bu işten de hayır bekliyorum."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.