deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Hazırlıksız bulunmak deyimi:

Hazırlıksız bulunmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Hazırlanmamış olmak.
"Çocuklar sınava hazırlıksız bulundukları için düşük not aldılar."
"Derse hazırlıksız bulunmamak için çalışın."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.