deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Hazreti Nuh'tan kalma deyimi:

Hazreti Nuh'tan kalma deyiminin anlamı ve açıklaması

Pek eski zamandan kalma.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.