deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Hedef göstermek deyimi:

Hedef göstermek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Birini kötü bir durumda kalması için hedef hâline getirmek.

2. Bir kimseyi olumsuz, kötü bir amaç için bir yere veya şeye yönlendirmek.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.