deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Her biri başka bir hava çalmak deyimi:

Her biri başka bir hava çalmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Her biri, birbiriyle çelişen, birbirine uymayan davranış ve düşüncede bulunmak.
"Bu sınıftaki öğrencilerin her biri başka bir hava çalıyor."
"Çalışanların her biri başka bir hava çalarsa, işi başaramayız."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.