deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Her ne pahasına olursa olsun deyimi:

Her ne pahasına olursa olsun deyiminin anlamı ve açıklaması

Her türlü sıkıntı ve tehlikeyi göze alarak, ne kadar büyük fedakârlık isterse istesin.
"Her ne pahasına olursa olsun ben bu işi bitireceğim."
"Her ne pahasına olursa olsun biz direnmeye devam edeceğiz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.