deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Hızını kesmek deyimi:

Hızını kesmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Yavaşlatmak.
"Viraja yaklaşırken arabanın hızını kesmelisin."
"Yaya geçidinde hızını neden kesmedin?"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.