deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Hor tutmak deyimi:

Hor tutmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birine karşı küçümseyici, incitici davranışlarda bulunmak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.