deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Hünersiz adam deyimi:

Hünersiz adam deyiminin anlamı ve açıklaması

Elinden beğenilecek bir iş gelmeyen kimse.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.