deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Hürya etmek deyimi:

Hürya etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir yerden çıkmak veya bir yere girmek için hep birden atılmak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.