deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Hüsnükuruntu deyimi:

Hüsnükuruntu deyiminin anlamı ve açıklaması

İhtimali bulunmadığı halde güzel bir şeyin olacağını sanma, hayal etme, buna kendini inandırma.
"Maaşına zam mı yapacaklar? Bu senin hüsnükuruntun."
"O kız seninle evlenmez, boş yere hüsnükuruntuya kapılma."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.