deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İçi geçmek deyimi:

İçi geçmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. İstemediği hâlde uyuya kalmak.
"Televizyon izlerken içim geçmiş. Nasıl bitti dizi?"

2. İşe yaramaz duruma gelmek.
"Bu bahçede tüm karpuzların içi geçmiş."

3. Yaşlılıktan, zayıflıktan gücü azalmış olmak; hiçbir şeye ilgi duymamak.
"O artık içi geçmiş bir ihtiyardır."

4. Kavun, karpuz vb. yenmeyecek biçimde içi bozulmuş olmak.
"Şu karpuzu içi geçmeden kesip yiyelim."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.