deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İçine fenalık basmak deyimi:

İçine fenalık basmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Ruhu daralmak, sıkılıp bunalmak.
"Bu bodrum gibi yerde oturmaktan içime fenalık bastı, kalkıyorum ben."
"Dünkü olayları düşündükçe içime fenalık basıyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.