deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İçine sokacağı gelmek deyimi:

İçine sokacağı gelmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Birini aşırı ölçüde, çok sevmek.
"Kadıncağız, çocuğunu içine sokacak gibi seviyordu."
"Seni içime sokacağım geldi, ne güzel insansın."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.