deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İçini bezemek deyimi:

İçini bezemek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Kafasını bilgiyle doldurmak.

2. Bir yerin içini süslemek.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.