deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İflas etmek deyimi:

İflas etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bir kimse veya kuruluş için mahkeme kararıyla anaparasını yitirdiği açıklanmak, batmak.
"Bizim sayemizde iflas etmekten kurtuldular."

2. Düşünce, iddia, tez, kimse vb. yenilgiye uğramak, değeri düşmek.
"Sizin planlarınız iflas etti, artık bir işe yaramaz."

3. Bir organ işlevini yitirmek.
"İki böbreği de iflas etmiş."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.