deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İğneye dizmek deyimi:

İğneye dizmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kimsenin tüm açıklarını birer birer toplayıp yüzüne karşı söylemek.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.