deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İhramdan çıkmak deyimi:

İhramdan çıkmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Hac görevini tamamladıktan sonra giyilen ihramı çıkarmak.
"Nasipse yarın ihramdan çıkacağız."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.