deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İhtar etmek deyimi:

İhtar etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Dikkatini çekmek, hatırlatmak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.